Rincian Aduan : LGWA83359953

Verifikasi

KABUPATEN SUKOHARJO, 29 Mar 2023

Alamat: Kabupaten/Kota Sukoharjo, Kecamatan Kartasuro, Kelurahan Makamhaji. Laporan : Sugeng ndalu,ajeng matur ibu kulo niku angsal bantuan BPMT bisane niku dapat beras trus kmrin sing angsal arto 900 nggeh mboten angsal, padahal liyane niku do angsal.. Nah niki wau rencange do angsal 400,ibu nggeh dereng angsal, nopo namine pun dihapus nopo pripun? Ngoten niku pripun kedah lapor teng pundi pak? Ngomong ke pendamping jawabe Ming saldo belum masuk dan ndak ada kejelasan

0 Orang Menandai Aduan Ini